Κατέβασμα του Καταλόγου σε pdf  Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων (Ἀπρίλιος 2013)

Κατάλογος Ἐκδόσεων
καὶ Ἐργοχείρων
Ἀπρίλιος 2014


Κεντρικὴ Διάθεσις:
Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ
Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ
Τηλέφ: 210 2411380, Φάξ: 210 2411080.
e-mail: im@agioskyprianos.org


1. Βιβλία  •  2. Ἡμερολόγια  •  3. Θυμίαμα   •  4. Ἱερὰ Ἀντιμήνσια  •  5. Ἱερὲς Εἰκόνες 
6. Κάρτες  •  7. Λεύκωμα Φωτογραφιῶν •  8. Πίνακες  •  9. CD  •  10. DVD 1. Βιβλία

— Γερόντισσα Μυρτιδιώτισσα. Ἡ Ἀσκήτρια τῆς Κλεισούρας.
9 €
— «Ἔχεις Εἰσιτήριο;» Γιὰ τὴν μετάνοια καὶ τὴν Ἐξομολόγησι.
3 €
— Ἡ Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου, ἡ προστάτις τοῦ συζυγικοῦ βίου.
1,50 €
— Ἡ Ἁγία Παρθενομάρτυς Ἑλένη, ἡ ἐκ Σινώπης τοῦ Πόντου.
0,50 €
— Ἡ ἀπόκρυψις ἁμαρτημάτων στὴν Ἐξομολόγησι εἶναι θανάσιμος ἁμαρτία.
0,50 €
— Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας καὶ Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγ. Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης.
0,50 €
— Ἡ Ὁσία Ξένη ἡ Ρωσίδα, ἡ διὰ Χριστὸν σαλή. (Βίος, Θαύματα, Ἀκολουθία)
8 €
— Ἱερὰ Ἀκολουθία τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου Ἀρχιεπισκόπου Σαγγάης καὶ Σὰν Φραντσίσκο τοῦ θαυματουργοῦ.
2 €
— Ἱερὰ Παράκλησις τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου,Ἀρχιεπισκόπου Σαγγάης καὶ Σὰν Φραντσίσκο.
1 €
— Μικρὸ Προσευχητάρι.
1 €
— Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης (Μαξίμοβιτς).
1 €
— Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Κήρυκος καὶ Ἰουλίττα.
0,50 €
— Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Κυπριανὸς καὶ Ἰουστῖνα καὶ τὸ Μοναστήρι τους στὴν Φυλὴ.
4 €
— Ὁ Ὅσιος Δοσίθεος, ὁ Ἐρημίτης τοῦ Κιέβου.
2 €
— Ὁ Ὅσιος Ἰωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ.
1 €
— Τάξις γινομένη ἐπὶ προχειρήσει Ἡγουμένης.
1,50 €
— Τάξις γινομένη ἐπὶ προχειρήσει Ἡγουμένου.
1,50 €
— Τὸ παραδεισένιο περιστεράκι τῆς Ἁγιογραφίας (Εἰκονογραφικὸ Ἐγχειρίδιο).
8 €

  •   Βιβλία μουσικὰ

— Δοξαστάριον. Δοσιθέου Μοναχοῦ, Κατουνακιώτου.
24 €
— Ἡ Τελετὴ τῆς Ἀρτοκλασίας. Δημητρίου Ἰωαννίδου, Ἄρχ. Πρωτοψάλτου.
5 €
— Λειτουργικά. Δοσιθέου Μοναχοῦ, Κατουνακιώτου.
7 €
— Μικρὰ Ὀκτώηχος. Δοσιθέου Μοναχοῦ, Κατουνακιώτου.
5 €
— Μουσικὸν Τριώδιον. ἄδ.
25 €
— Μουσικὸν Τριώδιον. δεμ.
30 €
— Ὀκτάηχον Ἑβδομαδάριον. Δοσιθέου Μοναχοῦ, Κατουνακιώτου.
15 €
— Παραλειπόμενα τοῦ Τριωδίου. Δοσιθέου Μοναχοῦ, Κατουνακιώτου.
7 €

  •   Βιβλία στὰ Ρωσικὰ

— Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Κυπριανὸς καὶ Ἰουστῖνα καὶ τὸ Μοναστήρι τους στὴν Φυλὴ
  (Βίος, Θαύματα, Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας).

5,50 €2. Ἡμερολόγια

— Ἡμεροδείκτης 2014.
1 €
— Ἡμερολόγιον 2014. Ἱερὰ Σύνοδος τῶν Ἐνισταμένων.
4 €
— Ἡμερολόγιον Τοίχου 2014.
4 €3. Θυμίαμα

— Ἄνθη Λεμονιᾶς, Βυζαντινό, Γαζία, Γαρδένια, Γιασεμί, Ἱερουσαλήμ, Κανέλλα, Κέδρος, Κεχριμπάρι, Κρίνος,
  Κυπαρίσσι, Ναζαρέτ, Πασχαλιά, Πεῦκο, Τριαντάφυλλο, Φούλι.

— 25 γραμμάρια
1 €
— 40 γραμμάρια
2 €
— 100 γραμμάρια
3,20 €
— 500 γραμμάρια
12 €
— 1 κιλὸ
24 €4. Ἱερὰ Ἀντιμήνσια

— Μεγάλο: 60×74 ἑκ.
20 €
— Μικρό: 46×53 ἑκ.
12 €5. Ἱερὲς Εἰκόνες

— Ἡ Ἁγία Θωμαΐς

  6×9 ἑκ.
0,06 €
  16×20 ἑκ.
0,08 €
— Ἡ Ὁσία Ξένη ἡ Ρωσίδα

  18×24 ἑκ.
0,09 €
— Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ἐμμανουὴλ

  4×4 ἑκ.
0,03 €
  8×9 ἑκ.
0,06 €
— Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Σωτὴρ

  4×5 ἑκ.
0,03 €
  7×8 ἑκ.
0,06 €
— Ὁ Ἅγιος Γλυκέριος ὁ Ρουμᾶνος  3×5 ἑκ.
0,03 €
— Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης (Μαξίμοβιτς)  7×9 ἑκ.
0,06 €
— Ὁ Ἅγιος Νήφων, Πατριάρχης Κων/πόλεως  10×13 ἑκ.
0,07 €
— Οἱ Ἅγιοι Ἰσαπόστολοι Κωνσταντῖνος καὶ Ἑλένη  6×9 ἑκ.
0,06 €
— Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Κυπριανὸς καὶ Ἰουστῖνα

  4×5 ἑκ.
0,03 €
  4×5 ἑκ. χρυσ.
0,04 €
  6×9 ἑκ.
0,06 €
— Ὁ Ποιμὴν τῶν προβάτων ὁ Μέγας

  17×20 ἑκ.
0,08 €
  21×25 ἑκ. χρυσ.
0,09 €
— Παναγία Βρεφογλυκοφιλοῦσα

  4×5 ἑκ.
0,03 €
  6×8 ἑκ.
0,06 €
  10×13 ἑκ.
0,07 €
  14×18 ἑκ. χρυσ.
0,08 €
  18×23 ἑκ. χρυσ.
0,09 €6. Κάρτες

Μονὲς

— Ἡ Θυσία τοῦ Ἀβραὰμ
0,50 €
— Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης, Ἀρχιεπίσκοπος Σαγγάης καὶ Σὰν Φραντσίσκο
0,50 €
— Ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριὴλ
0,50 €
— Παναγία Θαλασσινὴ
0,50 €
— Παναγία Καρδιώτισσα
0,50 €7. Λεύκωμα Φωτογραφιῶν

— Κλῖμαξ πρὸς Οὐρανόν.

 Ἡ Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς.
28 €8. Πίνακες

— «Ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ κεφαλὴ στὸ σπίτι αὐτό. Ὁ ἀόρατος φιλοξενούμενος σὲ κάθε τραπέζι
  καὶ ὁ σιωπηλὸς ἀκροατὴς σὲ κάθε συζήτηση».

 Σὲ χαρτὶ πολυτελείας.  20×24 ἑκατοστὰ
1 €
 Σὲ χαρτὶ πολυτελείας.  35×42 ἑκατοστὰ
2 €9. CD

Ἀνατολικὴ Κλασσικὴ Μουσικὴ

— 41. Πολίτικη Νοσταλγία ...«Ἐν Ψαλτηρίῳ».
9 €

Βίοι Ἁγίων

— 465. Ἡ Ἁγία Θωμαϊς, ἡ προστάτις τοῦ συζυγικοῦ βίου καὶ συμφιλιώτρια τῶν συζύγων.
1 €
— 42-43. Ἡ Ὁσία Ξένη, ἡ Ρωσίδα, ἡ διὰ Χριστὸν σαλή.
2 €
— 48. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης (Μαξίμοβιτς).
1 €
— 45. Οἱ ἅγιοι μάρτυρες Κυπριανὸς καὶ Ἰουστῖνα.
1 €
— 54. Ὁ Ὅσιος Δοσίθεος, ὁ Ἐρημίτης τοῦ Κιέβου.
1 €
— 51. Ὁ στάρετς Ζαχαρίας.
1 €

Δοσίθεος Μοναχὸς

— 31-32. ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΚΥΨΕΛΗ, Αʹ καὶ Βʹ ἦχοι.
 Ψάλλει ὁ Μοναχὸς Δοσίθεος, Κατουνακιώτης
 Δύο Δίσκοι σὲ μία θήκη καὶ βιβλίο.


18 €

Ἐκδηλώσεις

— 89. Χριστούγεννα 1988.
1 €

Λόγοι

— 39. Ταπεινὸς Λόγος στὴν Ἱερὰ Κοίμησι τῆς Ὑπερευλογημένης Θεοτόκου.
1 €

Ὁμιλίες

— 40. Ἁγνότης - Παρθενία.
1 €
— 47. Κυριακὴ Θʹ Λουκᾶ.
1 €
— 56. Ἡ συνειδητὴ χριστιανικὴ ζωὴ μᾶς προφυλάσσει ἀπὸ τὰ μάγια.
1 €
— 59. Ὑπάρχουν δαίνομες; (Κυριακὴ ΣΤʹ Λουκᾶ).
1 €
— 134. Πρέπει νὰ προετοιμαζώμεθα γιὰ τὴν Θεία Λειτουργία.
2,50 €

Ραδιοφωνικὲς ἐκπομπὲς «Φῶς Ἱλαρόν»

— 50. Κυριακὴ Δʹ Ματθαίου.
1 €

Ψαλμωδίες

— 1. Ἀκολουθία Παρακλήσεως τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης.
9 €
— 52. Ἄκουσμα καὶ λάλημα... τερπνόν.
1 €
— 3-4. Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία (δύο δίσκοι σὲ μία θήκη).
10 €
— 5. Θεοτοκάριον. Ὀκτώηχον, ποικίλον καὶ ὡραιότατον.
9 €
— 15. Πασχαλινά. Ὁ Πασχαλινὸς Χαιρετισμὸς σὲ 30 γλῶσσες.
9 €
— 55. Πανήγυρις 1988.
1 €
— 53. Σκιρτήματα καρδιᾶς (ψάλλει ὁ Νικόλαος Πολύχρος)
1 €

Ψυχωφελῆ

— 46. Προετοιμασία γιὰ τοὺς Ἐξορκισμούς.
1 €
— 1117Β. Συγκλονιστικὴ Νεκρανάστασις πρώην Ναρκωμανοῦς.
1 €10. DVD

— Γερόντισσα Μυρτιδιώτισσα. Ἡ Ἀσκήτρια τῆς Κλεισούρας (1886-1974). Ἑλληνικά,
 Ἀγγλικά, Ρωσικά, Ρουμανικά, Βουλγαρικά, Γαλλικά, Ἰταλικά, Γερμανικά, Σουηδικά.

14 €
— Ὁδοιπορικὸ Ἐλπίδος καὶ Ἱεραποστολῆς. Οἱ Εὐλογίες τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου.
14 €
Πίσω στην αρχική σελίδα