ΔΙΗΓΗΣΕΙΣΣυγκλονιστικὴ Νεκρανάστασις πρώην ναρκωμανοῦς

Διδακτικώτατο θαῦμα

Συγκλονιστικὴ
Νεκρανάστασις
πρώην ναρκωμανοῦς

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 1117 Β

- Ἀφήγησις κειμένου: ἀπὸ τὸ ὁμότιτλο βιβλιαρίδιο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ (Ἔκδοσις Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Κυπριανοῦ) - Μουσική: Δύο Ὠδὲς ἀπὸ τὸν Ἀναστάσιμο Κανόνα τοῦ α´ ἤχου. Ψάλλει ὁ Βυζαντινὸς Χορὸς τῶν Ἁγιοκυπριανιτῶν1. Συγκλονιστικὴ Νεκρανάστασις πρώην ναρκωμανοῦς
Προσδοκῶ Ἀνάστασιν Νεκρῶν
Προσδοκῶ
Ἀνάστασιν Νεκρῶν
Δύο σύγχρονες
νεκραναστάσεις

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 1118 Γ

- Κείμενα: ἀπὸ τὸ ὁμότιτλο βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Κυπριανοῦ (Ἔκδοσις Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Κυπριανοῦ) Ψάλλει ὁ Βυζαντινὸς Χορὸς τῶν Ἁγιοκυπριανιτῶν (Δύο Ὠδὲς ἀπὸ τὸν Ἀναστάσιμο Κανόνα τοῦ β´ ἤχου, ὁ Πολυέλεος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ καὶ τὰ Εὐλογητάρια ἦχος πλ. α´ εἰς ἀργὸν μέλος).


1. Διήγησις πρώτη
2. Πολυέλεος, Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ. Ἦχος πλ. α´ .
3. Διήγησις Δευτέρα.


Ὁ Κινέζος,
ὁ Ἀρχάγγελος
καὶ ἡ γ. Κυπριανὴ (†)

Διηγεῖται ὁ μακαριστὸς Σεβασμιώτατος Πατέρας μας
τὸν Νοέμβριο τοῦ 2002


CD Ἀρχείου, ἀριθ. 763 Α


Ὁ Κινέζος, ὁ Ἀρχάγγελος καὶ ἡ γ. Κυπριανὴ ()
Ἡ Ὁσία
Μυρτιδιώτισσα
γνώριζε…

Ἀπόσπασμα ὁμιλίας

τὸ ἔτος 1998

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 819 Β


Ἡ Ὁσία Μυρτιδιώτισσα γνώριζε…Ὅρκος
μελλονύμφων

Διηγεῖται τὸ 2001
ὁ μακαριστὸς Πατέρας μας
Μητροπολίτης Κυπριανὸς

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 784 Α


Ὅρκος μελλονύμφων
<  1  2  >

Πίσω στην αρχική σελίδα