Φορητές εικόνες

Κυρίου
Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ Ποιμὴν τῶν Προβάτων ὁ Μέγας
(Βλέπε: Ἐκδόσεις/Κατάλογος/Ἱερὲς Εἰκόνες)
Ἰησοῦς Χριστὸς
ὁ Ποιμὴν
τῶν Προβάτων
ὁ Μέγας

50 X 60 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

2004

Ἡ Εἰκόνα εἶχε ἐπιδοθεῖ ὡς δῶρο
τῆς Ἀδελφότητός μας στὸν Πνευματικό μας
Πατέρα, μακαριστὸ Μητροπολίτη κ. Κυπριανό,
στὴν τελετὴ γιὰ τὰ ὀνομαστήριά του
«Εὐχαριστήρια 2004».
Ἡ μέθοδος Ἁγιογράφησής της περιγράφεται
στὸ Εἰκονογραφικό μας Ἐγχειρίδιο
«Τὸ Παραδεισένιο Περιστεράκι τῆς Ἁγιογραφίας»Ἰησοῦς Χριστὸς Παντοκράτωρ
Ἰησοῦς Χριστὸς
(Παντοκράτωρ)


Λεπτoμέρεια φορητῆς Εἰκόνας,
ψηφιακῶς ἐπεξεργασμένη.


Ἔχει ἀναρτηθῆ ἀντίγραφό της
στὸ Τέμπλο τοῦ Μεγάλου
Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

(1996)Πίσω στην αρχική σελίδα