ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ
CD ἀριθ. 41

Πολιτικη Νοσταλγία, Εν Ψαλτηρίω


Ὀργανικὲς μελωδίες Ρωμηῶν Συνθετῶν
τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ ΙΗ΄ μέχρι τὰ μέσα
τοῦ Κ΄αἰῶνος. Ἀντιπροσωπευτικὰ δείγματα
τῆς Ἀνατολικῆς Κλασσικῆς Μουσικῆς.1. Ταξίμι Νιχαβέντ
2. Νιχαβὲντ Σεμαῒ - Πετράκης
3. Χιτζὰζ Μαντηλᾶτος - Ἀντώνης Κυριαζῆς
4. Ταξίμι Οὐσάκ
5. Οὐσὰκ Σεμαῒ - Τζώρτζης
6. Ταξίμι Μαχούρ
7. Μαχοὺρ Σεμαῒ - Νικολάκης
8. Νιχαβὲντ Πεσρέφι - Πετράκης
9. Νιχαβὲντ Λόγγα
10. Ταξίμι Χιτζάζ
11. Καρσιλαμᾶς Πολίτικος - Χιτζάζ
12. Ταξίμι Ἐβίτζ
13. Ἐβὶτζ Σεμαῒ - Νικολάκης
14. Σουλτανὶ Γεγκιὰχ - Καταγραφὴ Γιῶργος ΜπαντζανόςΠίσω στην αρχική σελίδα