ΛΟΓΟΙΤαπεινὸς Λόγος ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΚΟΙΜΗΣΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ταπεινὸς Λόγος

διανθισμένος μὲ
Θεομητροπρεπεῖς Ψαλμωδίες

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 180

Κείμενο: ἀπὸ τὸ Περιοδικὸ «Ἅγιος Κυπριανός», τεῦχος 212.

Ψαλμωδίες: ἀπὸ ζωντανὲς ἠχογραφήσεις τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Κυπριανοῦ.

01. Ταπεινὸς Λόγος
02. Ταπεινὸς Λόγος
03. Ταπεινὸς Λόγος
04. Ταπεινὸς Λόγος
05. Ταπεινὸς Λόγος
06. Ταπεινὸς Λόγος
07. Ταπεινὸς Λόγος
08. Ταπεινὸς Λόγος
09. Ταπεινὸς Λόγος
10. Ταπεινὸς Λόγος
11. Ταπεινὸς Λόγος
12. Ταπεινὸς Λόγος
13. Ταπεινὸς Λόγος

14. Ταπεινὸς Λόγος
15. Ταπεινὸς Λόγος
16. Ταπεινὸς Λόγος
17. Ταπεινὸς Λόγος
18. Ταπεινὸς Λόγος
19. Ταπεινὸς Λόγος
20. Ταπεινὸς Λόγος
21. Ταπεινὸς Λόγος
22. Ταπεινὸς Λόγος
23. Ταπεινὸς Λόγος
24. Ταπεινὸς Λόγος
25. Ταπεινὸς Λόγος
26. Ταπεινὸς Λόγος

27. Ταπεινὸς Λόγος


Πίσω στην αρχική σελίδα