ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ

Μετόχι Ἁγίου Χριστοφόρου
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης
Πρωθιερεὺς Κροστάνδης

(Μνήμη: 19η Ὀκτωβρίου)

Διάμετρος 40 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1998

Στὸ Νότιο κλίτος τοῦ Μετοχιακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης


Ὁ Ἅγιος Ἀρτέμιος
(Μνήμη: 20ή Ὀκτωβρίου)

Διάμετρος 40 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1997

Στὸ Νότιο κλίτος τοῦ Μετοχιακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.

Ὁ Ἅγιος Ἀρτέμιος


Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος
Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος
ὁ Ἀδελφόθεος
(λεπτομέρεια)

(Μνήμη: 23η Ὀκτωβρίου)


Διαστάσεις τοιχογραφίας: ~60 Χ 125 ἑκ.
Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1997

Στὸ Νότιο κλίτος τοῦ Μετοχιακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.Ἅγιος Δημήτριος ὁ μυροβλύτης
Ὁ Ἅγιος Δημήτριος
(Μνήμη: 26η Ὀκτωβρίου)

Διάμετρος 40 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1997

Στὸ Νότιο κλίτος τοῦ Μετοχιακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.Ὁ Ἅγιος Νέστωρ
(Μνήμη: 27η Ὀκτωβρίου)

Διάμετρος 40 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1997

Στὸ Νότιο κλίτος τοῦ Μετοχιακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.

Ὁ Ἅγιος Νέστωρ


Οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι Κοσμᾶς καὶ Δαμιανός, οἱ ἐξ Ἀσίας


Οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι Κοσμᾶς καὶ Δαμιανὸς
(Οἱ ἐξ Ἀσίας)

(Μνήμη: 1η Νοεμβρίου)

Ὕψος 40 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο Ἁγιοκυπριανιτῶν

1998

Στὸ Βόρειο κλίτος τοῦ Ἱεροῦ Μετοχιακοῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.Ὁ Ἅγιος Νικόλαος
Ὁ Ἅγιος Νικόλαος
Ἀρχιεπίσκοπος Μύρων
ὁ θαυματουργὸς

Μνήμη: 6η Δεκεμβρίου

Διαστάσεις τοιχογραφίας: 60 Χ 125 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1998

Στὸ βόρειο κλίτος τοῦ Μετοχιακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.Ὁ Ἅγιος Ἀμβρόσιος
Ὁ Ἅγιος Ἀμβρόσιος
Ἀρχιεπίσκοπος
Μεδιολάνων

Μνήμη: 7η Δεκεμβρίου

Διαστάσεις τοιχογραφίας: 60 Χ 125 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1998

Στὸ βόρειο κλίτος τοῦ Μετοχιακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.<  1  2  >Πίσω στην αρχική σελίδα