ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ

Μετόχι Ἁγίου Χριστοφόρου
Ἡ Μεταμόρφωσις
Ἡ Μεταμόρφωσις

90 X 120 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1996

Στὴν ὀροφὴ τοῦ Μετοχιακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.Ὁ Ἅγιος Λαυρέντιος
Ὁ Ἅγιος Λαυρέντιος
(Μνήμη: 10η Αὐγούστου)

Διάμετρος 33 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1991

Στὸ Ἱερὸ Βῆμα τοῦ Μετοχιακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου


Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου
(λεπτομέρεια)

Διαστάσεις Παραστάσεως: 100 Χ 120 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1992

Στὸ βόρειο κλίτος τοῦ Μετοχιακοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς
ὁ Αἰτωλὸς
(λεπτομέρεια)

Διαστάσεις τοιχογραφίας: 60 Χ 125 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1996

Στὸ νότιο κλίτος τοῦ Μετοχιακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
Ἡ Ὕψωσις
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

~ 90 X 120 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1992

Στὸ βόρειο μέρος τοῦ μετώπου τοῦ Ἱεροῦ Βήματος
τοῦ Μετοχιακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.Ὁ Ἅγιος Εὐστάθιος
Ὁ Ἅγιος Εὐστάθιος
(Μνήμη: 20η Σεπτεμβρίου)

Διάμετρος 40 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1997

Στὸ Νότιο κλίτος τοῦ Μετοχιακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.Ὁ Ἅγιος Κυπριανὸς καὶ ἡ Ἁγία Ἰουστῖνα
Ὁ Ἅγιος Κυπριανὸς
καὶ
ἡ Ἁγία Ἰουστῖνα

(Μνήμη: 2α Ὀκτωβρίου)

Διαστάσεις: 86 Χ 120 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1997

Στὸ Νότιο κλίτος τοῦ Μετοχιακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.Ἡ Θυσία τοῦ Ἀβραὰμ
Ἡ Θυσία
τοῦ Ἀβραὰμ

(Μνήμη Πατριάρχου Ἀβραάμ: 9η Ὀκτωβρίου)

Διαστάσεις: ~70 Χ 130 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1992

Στὴν κόγχη τοῦ Διακονικοῦ,
τοῦ Μετοχιακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας
<  1  2  3  4  >Πίσω στην αρχική σελίδα