ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τράπεζα Μονῆς
Ὁ Ἅγιος Συμεὼν ὁ Στυλίτης
Ὁ Ἅγιος
Συμεὼν
ὁ Στυλίτης

(Μνήμη: 1η Σεπτεμβρίου)

Πλάτος 40 ἑκ.

Χεὶρ Χρίστου Στυλιανέα

1972-1973

Στὴν δυτικὴ κολώνα
τῆς Τραπέζης τῆς Μονῆς μας.Ὁ Ἅγιος Σάββας
ὁ Ἡγιασμένος

(Λεπτομέρεια)

Μνήμη: 5η Δεκεμβρίου

Χεὶρ Χρίστου Στυλιανέα

~1969

Tοιχογραφία
στὴν Τράπεζα τῆς Μονῆς

Ἅγιος Σάββας ὁ ἩγιασμένοςἩ τοῦ Χριστοῦ ἐν Τιβεριάδι Ἐμφάνισις
Ἡ τοῦ Χριστοῦ
ἐν Τιβεριάδι ἘμφάνισιςΧεὶρ Χρήστου Στυλιανέα

~1971

Tοιχογραφία
στὴν Τράπεζα τῆς ΜονῆςΠίσω στην αρχική σελίδα