ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ἱερὸς Ναὸς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Ὁ Προφήτης
Ὠσηὲ

(Μνήμη: 17η Ὀκτωβρίου)

Διάμετρος ~60 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

2004

Στὸ τύμπανο τοῦ τρούλλου
τοῦ μετοχιακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου,
στὸν Κολωνὸ Ἀθηνῶν

Ὁ Προφήτης ὨσηὲὉ Προφήτης Ἰωὴλ
Ὁ Προφήτης
Ἰωὴλ

(Μνήμη: 19η Ὀκτωβρίου)

Διάμετρος ~60 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

2004

Στὸ τύμπανο τοῦ τρούλλου
τοῦ μετοχιακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου,
στὸν Κολωνὸ ἈθηνῶνὉ Προφήτης
Ἀββακοὺμ

(Μνήμη: 2α Δεκεμβρίου)

Διάμετρος ~60 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

2004

Στὸ τύμπανο τοῦ τρούλλου
τοῦ μετοχιακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου,
στὸν Κολωνὸ Ἀθηνῶν

Ὁ Προφήτης ἈββακοὺμὉ Προφήτης Σοφονίας
Ὁ Προφήτης
Σοφονίας

(Μνήμη: 3η Δεκεμβρίου)

Διάμετρος ~60 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

2004

Στὸ τύμπανο τοῦ τρούλλου
τοῦ μετοχιακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου,
στὸν Κολωνὸ ἈθηνῶνὉ Προφήτης Ζαχαρίας
Ὁ Προφήτης
Ζαχαρίας

(Μνήμη: 8η Φεβρουαρίου)

Διάμετρος ~60 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

2004

Στὸ τύμπανο τοῦ τρούλλου
τοῦ μετοχιακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου,
στὸν Κολωνὸ ἈθηνῶνΠίσω στην αρχική σελίδα