Φορητές εικόνες

Συνθέσεις
Ἡ ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ Ἀβραὰμ τῆς Ζωαρχικῆς Τριάδος φανέρωσις
Ἡ ἐν τῇ σκηνῇ
τοῦ Ἀβραὰμ
τῆς Ζωαρχικῆς Τριάδος
φανέρωσις

79 X 100 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1994

Ἡ Εἰκόνα εἶχε ἐπιδοθεῖ ὡς δῶρο
τῆς Ἀδελφότητός μας στὸν Πνευματικό μας
Πατέρα, μακαριστὸ Μητροπολίτη κ. Κυπριανό,
στὴν τελετὴ γιὰ τὰ ὀνομαστήριά του
«Εὐχαριστήρια 1994».
Ἡ Θυσία τοῦ Ἀβραὰμ
Ἡ Θυσία
τοῦ Ἀβραὰμ

(Μνήμη Πατριάρχου Ἀβραάμ: 9η Ὀκτωβρίου)

Διαστάσεις: 70 Χ 100 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

͵β (2000)

Ἡ Εἰκόνα εἶχε ἐπιδοθεῖ ὡς δῶρο
τῆς Ἀδελφότητός μας στὸν Πνευματικό μας
Πατέρα, μακαριστὸ Μητροπολίτη κ. Κυπριανό,
στὴν τελετὴ γιὰ τὰ ὀνομαστήριά του
«Εὐχαριστήρια 2000».Πίσω στην αρχική σελίδα