ΟΜΙΛΙΕΣ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ - Κυριακὲς Λουκᾶ

Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς (†)
Κυριακὴ Γ´ Λουκᾶ

«Δάκρυα γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας
καὶ ὄχι γιὰ τοὺς νεκρούς μας»


Ὁμιλία πρωϊνὴ στὸ Μοναστήρι
Ὀκτώβριος 1995

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 1175 Β


«Δάκρυα γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας καὶ ὄχι γιὰ τοὺς νεκρούς μας»


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς (†)
Κυριακὴ Ι´ Λουκᾶ

«Ψυχικὰ καὶ σωματικὰ
δεσίματα»

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 106


«Ψυχικὰ καὶ σωματικὰ δεσίματα»


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς (†)
Κυριακὴ Ζ´ Λουκᾶ

Βραδυνὴ Ὁμιλία
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´

19/11/1995 πολ. ἡμ.

Διάρκεια: 54 ´09 ´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 79 Α


Κυριακὴ Ζ´ Λουκᾶ


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς (†)
Κυριακὴ Ε´ Λουκᾶ

«Ἐπικοινωνοῦμε
μὲ τοὺς κεκοιμημένους;»

Βραδυνὴ Ὁμιλία
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´ ()

Ἀθήνα, 3/16 Νοεμβρίου 1986

Διάρκεια: 70´47 ´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 105 Γ


1. α’ μέρος Ὁμιλίας
2. Ψαλμωδίες
3. β’ μέρος Ὁμιλίας
4. Ψαλμωδίες
5. γ’ μέρος Ὁμιλίας
6. Ψαλμωδίες


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς (†)
Κυριακὴ Δ´ Λουκᾶ
βράδυ 1990

Ὁμιλία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´ (), Ἀθήνα

Διάρκεια: 58´07´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 129


1. α’ μέρος Ὁμιλίας
2. Ψαλμωδίες
3. β’ μέρος Ὁμιλίας
4. Ψαλμωδίες
5. γ’ μέρος Ὁμιλίας
6. Ψαλμωδίες


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς (†)
Κυριακὴ ΙΕ´Λουκᾶ
«Ὁ Ζακχαῖος ὡς παράδειγμα
διορθώσεως τῶν ἀδικιῶν μας»

Ὁμιλία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´ ()

Ἀθήνα, 27/1/1986

Διάρκεια: 64´ 06´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 144


1. Ψαλμωδίες
2. α’ μέρος Ὁμιλίας
3. Ψαλμωδίες
4. β’ μέρος Ὁμιλίας
5. Ψαλμωδίες
6. γ’ μέρος Ὁμιλίας
7. Ψαλμωδίες


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς (†)
Κυριακὴ ΙΑ´ Λουκᾶ

Βραδυνὴ Ὁμιλία τοῦ
Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ Α´()

Ἀθήνα 15/12/1986 ἐ.ἡ.

Διάρκεια: 53´43´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 405 Α


Κυριακὴ ΙΑ´ Λουκᾶ


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)
Κυριακὴ Θ´ Λουκᾶ

«Ὁ ἄφρων πλούσιος
καὶ οἱ ἄφρονες ἁμαρτωλοὶ»

Ὁμιλία πρωϊνὴ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´ () στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Φυλῆς.
5/12/1993 ν.ἡ.

Διάρκεια: 18´03´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 1067 Β


«Ὁ ἄφρων πλούσιος καὶ οἱ ἄφρονες ἁμαρτωλοὶ»


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)
Κυριακὴ ΙΓ´Λουκᾶ

«Πῶς νὰ γνωρίσουμε
τὸν ἑαυτό μας»

Βραδυνὴ Ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´ ()

Ἀθήνα, 1986

Διάρκεια: 49´ 25´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 1156 A


«Πῶς νὰ γνωρίσουμε τὸν ἑαυτό μας»Πίσω στην αρχική σελίδα