Ιερές Ακολουθίες


Ἑσπερινός
ΟΡΘΡΟΣ

Ἡ Ἱερὰ Ἀκολουθία τοῦ καθημερινοῦ Ὄρθρου.

Ἡ ἠχογράφηση ἔγινε τὸν Αὔγουστο τοῦ 1988
στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Φανουρίου

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 581 Α, Β


1. Ὄρθρος, Α´ μέρος
2. Ὄρθρος, Β´ μέρος
<  1  2  >


Πίσω στην αρχική σελίδα