Φορητές εικόνες

Ἅγίων
Ὁ Ἅγιος Κυπριανὸς καὶ ἡ Ἁγία Ἰουστῖνα
Ὁ Ἅγιος Κυπριανὸς
καὶ
ἡ Ἁγία Ἰουστῖνα

(Μνήμη: 2α Ὀκτωβρίου)

Διαστάσεις: 64 Χ 88 ἑκ.

Χεὶρ καὶ Δέησις
Γεωργίου τοῦ Κυπρίου
μετὰ τῶν γονέων καὶ ἀδελφῶν αὐτοῦ.

͵αϡξα´ (1961)

Ἡ ἐφέστιος Ἱερὰ Εἰκὼν
τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης.
Εὑρίσκεται στὸ παλαιὸ Καθολικὸ
τῆς ὁμωνύμου Ἱερᾶς Μονῆς μας.Ἡ Ἁγία Ἑλένη, ἡ ἐκ Σινώπης τοῦ Πόντου
Ἡ Ἁγία Ἑλένη
ἡ ἐκ Σινώπης τοῦ Πόντου

(Μνήμη: 1η Νοεμβρίου)

Διαστάσεις: 30 Χ 40 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν.

͵ββ´ (2002)

Ἡ Εἰκόνα εἶναι ἀναρτημένη
στὸ Παρεκκλήσιο
τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου,
    στὸ ἄβατο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας.    Οἱ Ἅγιοι
Πάντες

(Μνήμη: Κυριακὴ μετὰ τὴν Πεντηκοστὴ)

Διαστάσεις: ~57 Χ 100 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν.

͵βδ´ (2004)

Ἡ Εἰκόνα εἶναι ἀναρτημένη
στὸ Εἰκονοστάσιο (Τέμπλο)
τοῦ μετοχιακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Πάντων,
στὸ Ἀγρίνιο Αἰτωλοακαρνανίας.

Οἱ Ἅγιοι Πάντες


Ἐδῶ θὰ βρῆτε τὴν Εἰκονολογικὴ Μελέτη γιὰ τὴν Εἰκόνα τῶν Ἁγίων Πάντων

Ἡ Ὁσία Μυρτιδιώτισσα
Ἡ Ἀσκήτρια

(Μνήμη: 23η Ἀπριλίου)

Διαστάσεις: 40 Χ 50 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

2001

Ἡ Εἰκόνα εἶναι ἀναρτημένη
στὸ Παρεκκλήσιο
τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ,
στὸ ἄβατο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας.

Ἡ Ὁσία Μυρτιδιώτισσα


Ὁ Ἅγιος Ἀντίπας
Ἐπίσκοπος Περγάμου

(Μνήμη: 11η Ἀπριλίου)

Διαστάσεις: 23 Χ 30 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

2001
Ὁ Ἅγιος Ἀντίπας
Πίσω στην αρχική σελίδα