Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας

Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας 2004


Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας
2004


DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 6011.  Βυζαντινὴ Χορωδία
2.  Ὁμιλία (α΄ μέρος)
3.  Ταινία
4.  Ὁμιλία (β΄μέρος)
5.  Καταληκτήρια


Loading the player...
Οἰκουμενικὴ Κίνησις
καὶ
Ὀρθόδοξος Ἀντιοικουμενισμὸς


Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας 2000

DVD Ἀρχείου ἀριθ. 234 ΙΓ´ καὶ ΙΔ´
Loading the player...
Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας 1998 Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας 1998


Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας 1998


Ἐκδήλωσις, στὴν Ἀθήνα, ἀπὸ τὴν Ἀδελφότητα
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

DVD Ἀρχείου: ἀριθ. 459 Δ1.  Βυζαντινὴ Χορωδία
2.  Πρόλογος
3.  Ὁμιλία, (α´ μέρος)
4.  Ὁπτικὰ ντοκουμέντα
5.  Ὁμιλία, (β´ μέρος)
6.  Ἐπιλεγόμενα


Loading the player...
Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ δῆτε φωτογραφίες ἀπὸ τὴν Ἐκδήλωσι


Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας 2002


Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας 2002


«Ἡ Πατερικὴ Στάσις τῶν Ὀρθοδόξων
ἔναντι τοῦ Διαθρησκειακοῦ Συγκρητισμοῦ.
Ἱερὸς Χρυσόστομος καὶ Ἰουδαῖοι»


Ἐκδήλωσις στὴν Ἀθήνα, ἀπὸ τὴν Ἀδελφότητα
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς


DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 1183 Γ1.  Βυζαντινὸς Χορὸς
2.  Ὁμιλία (Α´ μέρος)
3.  Ντοκουμέντα Α´
4.  Ὁμιλία (Β´ μέρος)
5.  Ντοκουμέντα Β´
6.  Ἐπιλεγόμενα


Loading the player...


Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας 2002

Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ δῆτε φωτογραφίες ἀπὸ τὴν Ἐκδήλωσι


Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας 2005


Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας
2005


«Βήματα πρὸς ἑδραίωσιν
τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ»


Ἐκδήλωσις στὴν Ἀθήνα, ἀπὸ τὴν Ἀδελφότητα
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς


DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 1207 Ζ1.  Βυζαντινὸς Χορὸς
2.  Πρῶτος Ὁμιλητὴς
3.  Ντοκουμέντα Α´
4.  Δεύτερος Ὁμιλητὴς
5.  Ντοκουμέντα Β´
6.  Ἐπιλεγόμενα


Loading the player...Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ δῆτε φωτογραφίες ἀπὸ τὴν Ἐκδήλωσι


Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας 1995


Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας
1995


«Ὁ ρόλος τοῦ Βατικανοῦ
στὴν σύγχρονη Διαθρησκειακὴ Κίνησι
καὶ ἡ μεγάλη πτῶσις
τῶν Ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν»


DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 3147 Α, 3148 Α1.  Βυζαντινὸς Χορὸς
2.  Ὁμιλία (πρῶτο μέρος)
3.  Ντοκουμέντα Α´
4.  Ὁμιλία (δεύτερο μέρος)
5.  Ντοκουμέντα Β´
6.  Ἐπιλεγόμενα


Loading the player...Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ δῆτε φωτογραφίες ἀπὸ τὴν Ἐκδήλωσι

Πίσω στην αρχική σελίδα