Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ () Α΄
Ἑορτὲς
Ἡ Ἁγία Θωμαῒς

(3 Ἰανουαρίου)

Βραδυνὴ Ὁμιλία
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´

28/1/1996 ν.ἡ.

DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 80

Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς (†)Ἡ Ἁγία Θωμαῒς


Loading the player...Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς (†)

Ὁ Τίμιος Πρόδρομος
ὡς παράδειγμα
ταπεινοφροσύνης

Κυριακὴ πρὸ τῶν Φώτων

DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 147 Β

Βραδυνὴ Ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Κυπριανοῦ Α´ στὴν Ἀθήνα, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς

15 Ἰανουαρίου 1995Ἡ Ὁμιλία 147Β


Loading the player...
Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα 2001
Ὁμιλία-Χορωδία

Βραδυνὴ Ὁμιλία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ Α´ ().
Ἀθήνα, 8/1/2001 ἐ.ἡ.

DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 81E


1. Ὁμιλία
2. Χορωδία


Loading the player...Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς (†)

Κυριακὴ
μετὰ τὰ Φῶτα

Βραδυνὴ Ὁμιλία
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ Α´ ()
Ἀθήνα, 1993

DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 83Δ

Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα


Loading the player...
Πίσω στην αρχική σελίδα