Ὁμιλίες Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος
Τριώδιον
Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω
Περὶ τῆς Μελλούσης Κρίσεως

Βραδυνὴ ὁμιλία τοῦ Ἱερομονάχου Κλήμεντος
Ἁγιοκυπριανίτου, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Κυπριανοῦ.
Ἀθήνα 26/2/1995 ν.ἡ.

DVD Ἀρχείου: ἀριθ. 1365 Α

1.  Πρῶτο μέρος ὁμιλίας
2.  Δοξαστικὸ Κυριακῆς Ἀπόκρεω
3.  Δεύτερο μέρος ὁμιλίας

Loading the player...Ε´ Κυριακὴ Νηστειῶν
Ἡ Θέσις τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου στὴν Σωτηρία
τοῦ Ἀνθρωπίνου Γένους καὶ
στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία μας

Βραδυνὴ ὁμιλία τοῦ Ἱερομονάχου Κλήμεντος
Ἁγιοκυπριανίτου, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Κυπριανοῦ.
Ἀθήνα 9/4/1995 ν.ἡ..

DVD Ἀρχείου: ἀριθ. 1367 Α

1.  Πρῶτο μέρος ὁμιλίας
2.  Ὕμνοι ἀπὸ τὸ Θεοτοκάριον
3.  Δεύτερο μέρος ὁμιλίας

Loading the player...
Πίσω στην αρχική σελίδα