Φορητές εικόνες

Θεοτόκου
Παναγία
ἡ Γλυκοφιλοῦσα

20 X 27 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1996

Ἡ Εἰκόνα βρίσκεται ἀναρτημένη
στὸ ταφικὸ παρεκκλήσιο
τῶν Ἁγίων Ἰωάννου Μαξίμοβιτς
καὶ Γλυκερίου Μητροπολίτου Ρουμανίας,
ὅπου ἔχει ἐνταφιασθεῖ ὁ μακαριστὸς
Πνευματικός μας Πατέρας
Μητροπολίτης κ. Κυπριανός.

Παναγία ἡ ΓλυκοφιλοῦσαἸησοῦς Χριστὸς Παντοκράτωρ
Μήτηρ Θεοῦ
(Βρεφοκρατοῦσα - Ὁδηγήτρια)


Λεπτoμέρεια φορητῆς Εἰκόνας,
ψηφιακῶς ἐπεξεργασμένη.


Ἔχει ἀναρτηθῆ ἀντίγραφό της
στὸ Τέμπλο τοῦ Μεγάλου
Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

(1996)Πίσω στην αρχική σελίδα